ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Η εταιρία NUEVA CASA σχεδιάζει και εφαρμόζει τη βέλτιστη λύση ενεργειακής αναβάθμισης σε κάθε κατοικία ή επιχείρηση, εγκαθιστά τεχνολογία αιχμής, παρακολουθεί και αναλύει τα δεδομένα των ενεργειακών δαπανών. Επίσης παρέχει λύσεις χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση έχει στόχο:

  • Να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
  • Να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης.
  • Να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή κατανάλωση.
  • Να δώσει υπεραξία στο ακίνητο.