ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αδειοδότησης για:

  • Ανεγέρσεις νέων κτιρίων
  • Προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υφιστάμενων κτιρίων
  • Αναθεωρήσεις αδειών
  • Αλλαγές χρήσης
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
  • Εργασίες μικρής κλίμακας
  • Την άδεια λειτουργίας του επαγγελματικού σας χώρου.
  • Την ανακαίνιση της κατοικία σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον έλεγχο του ακινήτου σας και σε περίπτωση εντοπισμού αυθαιρεσιών σας ενημερώνουμε αναλυτικά για το είδος και το κόστος της τακτοποίησής τους.

Αναλαμβάνουμε απλές και σύνθετες τοπογραφικές εργασίες , όπως η αποτύπωση και η χάραξη οικοπέδων και αγροτεμαχίων.